Halaman Utama                                                                                                                                                                                   Thursday, August 13, 2020
 
   
                                                                         MALAYSIAN  UNIVERSITY SELECTION INVENTORY (MUnSyI)
                                                                                                    UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
                                                                                                     SIDANG AKADEMIK 2012/1
                                                                                           
 
 
                   
     
                                                      Nombor Kad Pengenalan         Contoh Taipkan: 801213011234
     
  Sila Pastikan Nombor Kad Pengenalan Anda Betul